Erciyes Kayak Turu Divan City Hotel Konaklamalı Pegasus Uçak Bileti Dahil 2 Gece 3 Gün

Divan City Hotel

Standart Oda

İki Kişilik Oda Kişi Başı 4,489.00 ₺

Hareket Tarihi

Tur Bilgileri

2 Yet, 0 Çoc, 0 Beb

Erciyes Kayak Turu Divan City Hotel Konaklamalı Pegasus Uçak Bileti Dahil 2 Gece 3 Gün

 • Yetişkin
 • Çocuk
 • Bebek
 • İstanbul Kalkışlı
 • 2 Gece / 3 Gün
 • Gidiş-Dönüş: Otobüs,Uçak
 • 12 Taksit Seçeneği


Ara Toplam :
0.00 ₺
İndirim Tutarı :
0.00 ₺

Genel Toplam

0.00 ₺

TUR HAKKINDA


2 Gece 3 Gün Konaklamalı Erciyes Kayak Turu Her Cuma Günü Kalkışlı

İPTAL/İADE PROSEDÜRÜ

İptal & İade Prosedürü

1- Ödemeler

1/a- Kayıt esnasında rezervasyon bedelinin tamamı Acente’ye ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon (lar) iptal edilerek, toplam rezervasyon bedelinin P (yüzde elli)’si cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

1/b- İndirimli hizmet satın alan (rezervasyon yaptıran) tüketici, toplam tutarın tamamını kayıt esnasında ödemekle yükümlüdür.

1/c- Erken rezervasyon ve kampanyalı rezervasyonlarda rezervasyon bedelinin tamamı, rezervasyon esnasında ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 1/A maddesi ile aynıdır.

2 - İptal  & Devir

Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması, otelin short a düşmesi veya belirli sebeplerle otelin rezervasyon kabul etmemesi ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, iktisadi ve idari krizler, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2/a- Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

2/b- Tüketici, hizmetin-konaklamanın başlamasından 30(otuz)-15(onbeş) gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin 5 (otuzbeş)'ini, 15 (onbeş) -7 (yedi) gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin P (elli)'sini,   7 (yedi)günden daha az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

2/c- Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse,iptal sigortası yaptırmamış ise gezi bedelinin tamamını Ashab Turizm Seyahat ve Tic. Ltd. Şti.'ye  ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.

2/d- Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

2/e- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 (yedi) gün öncesine kadar rezervasyonunu istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce acenteye sunmakla yükümlüdür.

2/f- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete-konaklamaya iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 (yirmidört) saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

2/g- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıtlarını aldığı rezervasyonları hizmetin başlamasından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet-konaklama sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

2/h- Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

2/ı- Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetklisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

2/j- Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3- Genel Hükümler

3/a- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk bagaj sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür.

3/b- Ulaşım hizmeti sağlayıcıların ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok toplam rezervasyon tutarının ulaşım bedeli kadar sorumludur.Ayrıca konaklama hizmeti esnasında veya çıkış günü yaşanan bagaj veya eşya kayıp veya hasarlarında tüketicinin kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi gerekmektedir, ayrıca bu tür kayıp veya hasarlarda acente herhangi ödeme yapma sorumluluğu taşımamaktadır.

3/c- Satın alınan hizmetlere- konaklama tutarlarına VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

3/d- Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında Tüketici'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ayrıca Tüketici’nin başka bir seyehatinden Acente’nin teklif edeceği oran/tutar ile ilave indirimler verilerek te telafi edilebilir. Ek, ikame hizmetlerin veya ilave indirimlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketici'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3/e- Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

3/f- Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olarak kabul edilir.

3/g- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

3/h- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.Acente tarafından tüketicinin faks,mail v.b iletişim adreslerine gönderilen sözleşme, voucher ve makbuz tüketici tarafından imzalanarak tekrar acenteye gönderileceketir. 24 saat içerisinde gönderilmemesi durumunda iş bu sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.İptal sigortasının geçerli olabilmesi için işbu sözleşmenin tüketici tarafından mutlaka imzalanıp acentaya gönderilmesi gerekmektedir.

3/ı- 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

3/j- Tüketici isterse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan önce; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir

3/k-  Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

Ad Soyad :

Tc Kimlik No:

İmza :

Acenta : Diswonder

Tur Kodu : DW36054

Tursab : 2113

Erciyes Kayak Turu Divan City Hotel Konaklamalı Pegasus Uçak Bileti Dahil 2 Gece 3 Gün

1. Gün - İstanbul - Kayseri (Cuma Günü)

Misafirlerimiz kendi imkanları ile cuma günü saat 23:05 kalkışlı uçak için check inden minimum 2 saat önce Sabiha gökçen havalimanında olacaklardır.

Turlarımızda grup halinde hareket etmek gibi kapalı grup misafirler olmadığından misafirlerimiz kendi check in işlemlerini kendileri Pegasus havayolları desklerinden kendileri, isim soy isim söyleyerek valizlerini teslip edip biletlerini bastırabilmektelerdir.

Cuma gece planlanan iniş saatinden sonra havalimanında tüm misafirlerimiz Kayseri havalimanında kendilerini bekleyen araçlar ile kalacakları otele, kendilerine ayrılmış araçlar ile ulaşımları sağlanacaktır.

Otel : Divan City Hotel Erciyes

2. Gün - Kayseri ,Erciyes

Cumartesi günü tüm misafirlerimizi konakladıkları otelden saat 8:45-9:00 arasında yine kendilerine özel araçlar ile alım yapılacak ve Erciyese doğru yola çıkacağız. 

Yolda iken tüm misafirlerimize Erciyes hakkında bilgi Hareket saatlerimiz shuttle saatlerimiz ile ilgili bilgiler verilecektir. Ek olarak tüm misafirlerimize Erciyes pist haritası verilecektir.

Erciyeste ki kayak odamıza vardığımızda Kiralama yapmak isteyen misafirlerimize ekipman kiralaması yapabilirler ve son olarak skipasslerini teslim ettikten sonra gün boyu Erciyesin pistlerinin tadını çıkarabilirler.

Tüm misafirlerimiz için iniş saatleri genellikle 17:30-18:00 arasında yapılmaktadır ancak olumsuz hava koşulları tesislerin kapatılması vb durumlarda iniş saati değişiklik göstermektedir.

Otel : Divan City Hotel Erciyes

3. Gün - Kayseri ,Erciyes - İstanbul

Pazar günü misafirlerimiz aynı saatte otellerinden alınacaktır. Tek fark misafirlerin odalarından check outlarını yapmaları gerekmekterdir. misafirlerimiz valizlerini yanlarına alabilirler Erciyeste yer alan kayak odalarımızda muhafaza edebilmektedirler.

Yine dönüş saatimiz cumartesi gün olduğu şekilde yapılacaktır.

Erciyesten dönüşte Direkt olarak havalimanına misafirlerimizin transferini sağladıktan sonra turumuz sona erecektir. Misafirlerimiz Kayseri havalimanında check in işlemini kendileri yapabilmektedirler.

Dönüş yolunda, yöresel lezzetlerden alım yapmak isteyen misafirlerimiz için ''Ananın Yeri'' adlı sucuk ve pastırma evinde 15 dakikalık bir bekleme yapılacaktır.

Detaylı bilgi için Lütfen bizlerle iletişime geçiniz.

Otel : İstanbul'a Dönüş
Buluşma Yerleri

 • 23:05 Sabiha Gökçen Havalimanında
Ücretli ve Ücretsiz Hizmetler

Ücrete Dahil Olan Hizmetler


 • Divan City Hotel 2 gece 3 gün Konaklamalı Paket 
 • 2 gece 3 gün oda kahvaltı konaklama
 • İstanbul-Kayseri, Kayseri- İstanbul gidiş dönüş uçak biletleri
 • 14 binişli skipass
 • Havalimanı transferleri ve havalimanı karşılama
 • Otel-dağ ve dağ-otel ulaşımları
 • Ücretsiz rehberlik hizmetleri
 • İptal iade sigortası
 • Araç içi koltuk sigortası


Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler


 • Akşam Yemekleri
 • Kayak Takımı
 • Kayak Kıyafetleri
 • Öğle Yemekleri
 • Kişisel Harcamalar
Anında İade Garantisi

Hızlı ve güvenli para iadesi

12 Taksit İmkanı

Tatilinizi 12 taksit ile satın alma imkanı sunuyoruz

Güvenli Alışveriş

256 bit şifreleme ile yüksek güvenlikli online alışveriş

Tatiliniz Güvende

Güvenli Alışveriş


Sistemdeki tüm Kurlu tutarlar Anlık olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan çekilmektedir. Fiyatlarımıza KDV dahildir.

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
Rezervasyon Hattı